Szolgáltató adatai

Szálláshely megnevezése: Három Csomó Vendégház

Név: Dr. Bús András Kft.

Cím: 3384 Kisköre Széchenyi út 25.

e-mail cím: info@haromcsomovendeghaz.hu

Adószám: 11174376-1-10

Bankszámlaszám; Unicredit Bank: 10918001-00000004-70210006

 

Általános szerződési feltételek

 

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Három Csomó Vendégház –Dr. Bús András Kft., 3384 Kisköre Erzsébet út 53. továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel. 

 

Szerződő felek 

 

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál az info@haromcsomovendeghaz.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Három Csomó Vendégház –Dr. Bús András Kft., 3384 Kisköre Erzsébet út 53. továbbiakban Szolgáltató Elektronikus levelezési cím: info@haromcsomovendeghaz.hu, telefon: + 36 704278445

 

1. Általános Szerződési Feltételek célja

 Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak. 

 

2. Szerződési Feltételek elfogadása

 A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 

3. Szerződési Feltételek hatálya: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2022. március 1-től határozatlan ideig hatályos. 

 

4. A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. 

 

5. Szerződéses fogalmak: Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég. Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint magánszálláshely szolgáltatást nyújtó Három Csomó Vendégház –Dr. Bús András Kft., 3384 Kisköre Erzsébet út 53. továbbiakban Szolgáltató. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata. Foglalás: a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, az első éjszaka szállásköltségének megfizetésére vonatkozó adatokat. Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott, szállás dij 30% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalási dij 30 %- a szállásköltségének megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: Három Csomó Vendégház –Dr. Bús András Kft., 3384 Kisköre Erzsébet út 53. által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározás. 

 

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást: 

 

6.1. A Vendégház elsősorban egyben kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok részére. Maximális létszám: 14-20 fő.

 

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a Kisköre Széchenyi út 25. teljes épület szobák, fürdőszobák, teljesen felszerelt konyhák, nappali-étkező helyiségek, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve medence jakuzzi a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

 

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket. 

 

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni. 

 

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete: 

 

7.1.A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 5 napos türelmi idő után törlésre kerül. 

 

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 % vonatkozó összeg megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy foglalását az érkezés dátumától számított 10 nappal korábban van lehetősége visszamondani, ellenkező esetben a befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére. Az időben visszamondott foglalás előlegének összegét a Szolgáltató a Vevőnek banki átutalással visszafizeti.

 

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. 

 

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

 

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. 

 

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

 

7.7. A helyi idegenforgalmi adót a szállásdíj tartalmazza. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettsége a Szolgáltatónak, a 18-70 közötti személyekre vonatkozik. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.harmocsomovengeghaz.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

 

7.8. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

 

7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

 

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése:

 

8.1. Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 5 napos türelmi idő után törlésre kerül.

 

8.2. Foglalás 

 

8.2.1 .Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért, a foglalási dij 30%  megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. 

 

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

 

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. 

 

9. Igénybevétel feltételei:

 

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 16.00-19.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható. 

 

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor vagy érkezés előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

 

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

 

9.4. A házban tilos a dohányzás. 

 

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése. 

 

10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét. 2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet 3. fertőző betegségben szenved 4. drog befolyása alatt áll 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében. 6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

 

11. A Vendég jogai 

 

11.1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.

 

11.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára. 

 

11.3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található kerti grill rendeltetésszerű, gondos használatára. 

 

11.4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében. 

 

11.5. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik. 

 

12. A Vendég kötelezettségei:

 

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

 

12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen. 

 

12.3. Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

 

13. A Szolgáltató jogai:

 

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett, első éjszaka szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltételekben rögzítettek szerint. 

 

13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése. 

 

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

 

14.1. A Szolgáltató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére. 

 

14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében

 

14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős. 

 

14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra. 

 

14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért. 

 

14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

16. Fizetési és Lemondási Feltételek

 

16.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a foglalás dij 30 % előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

16.2. A foglalás díj 30 % megfizetése átutalással történik. A fennmaradó szállásdíj az érkezés előtt utalással fizetendő vagy a kulcs átvételekor készpénzben. 10 nappal az érkezés előtti lemondás esetén az előleget visszatérítjük, amennyiben ezen időn belül kerül visszamondásra a szállás, Szolgáltató nem téríti vissza az előleg összegét.

 

16.3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.

 

17. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

 

17.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 

17.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 

 

17.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket,.

 

17.4. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. 

 

17.5. Vendég bejelentések, panaszok kezelése A Vendég a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonos ügyfélszolgálatán, valamint a haromcsomovendeghaz@gmail.com email címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik. 

 

18. A Vendég jogai és kötelezettségei:

 

18.1. A vendégnek a megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett. 

 

18.2. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért. 

 

18.3. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből. 

 

19. Fizetés: foglalás és visszajelzés után utalással 30% előleg, helyszínen készpénz vagy utalás az érkezés előtt a maradék összeg.

 

20. Adatvédelem A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően tárolja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé honlapján

KAPCSOLAT

Írj nekünk!